Funkce

Racionální mocniny II

Zde si můžete důkladně procvičit všechna pravidla pro počítání s racionálními mocninami, která byla vysvětlená v předchozím bloku.

33 minut

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 2 m

Zadán je součin obsahující různé mocniny a to celé je pod třetí odmocninou. Jak toto můžeme zjednodušit?

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 2 4 m

Příklad na roznásobení a zjednodušení výrazu, který obsahuje násobení dvou třetích odmocnin.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 3 3 m

V tomto videu si ukážeme, že pokud máme v čitateli i jmenovateli odmocninu, můžeme je převést na jednu společnou odmocninu. Poté nám nic nebrání krátit členy uvnitř.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 4 3 m

Další typ příkladu, ve kterém využijeme vlastnosti mocnin. Konkrétně nás bude zajímat jejich násobení a další umocňování.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 5 5 m

Další příklad, ve kterém máme součin s různými mocninami a ten je navíc pod třetí odmocninou. Naším úkolem je to celé zjednodušit.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 6 2 m

Další podobný příklad, kde máme součin s mocninami a ten celý je pod čtvrtou odmocninou.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 7 7 m

Výraz, ve kterém máme součin mocnin, které jsou dále umocněné či odmocněné. Naším úkolem je tento výraz zjednodušit.

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 8 6 m

Na závěr si vyzkoušíme jeden komplikovaně vypadající příklad. Uvidíme však, že krok po kroku ho bez problémů zvládneme vyřešit.