Základy geometrie

Přímky

Co jsou to přímky, úsečky a polopřímky? K čemu se používají?

0 minut