Přihlásit se

Odkládací blok: Záporná čísla

Nesetříděná videa související se zápornými čísly.

30 minut

Body na číselné ose 3 m

Jaká je hodnota vyznačeného bodu na číselné ose?

Řazení záporných čísel 3 m

Seřazení 5 záporných čísel podle velikosti a znázornění těchto čísel na číselné ose.

Příklady: Sčítání a odčítání záporných čísel 9 m

Dabované – Vypočítáme několik příkladů s pomocí číselné osy.

Násobení záporných reálných čísel 2 m

Příklad: 4 . (-5) . (-7,5) = ?

Násobení a dělení záporných čísel 9 m

Multiplying and dividing negative numbers

Slovní úloha se zápornými čísly 1 4 m

Negative number word problems 1