Elektřina a magnetismus

Elektřina

Seznámení se základními pojmy – Coulombův zákon, elektrická potenciální energie, napětí, kapacita

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

74 minut

Elektrický náboj a Coulombův zákon 14 m

Úvod do elektrostatiky – co je to náboj a jak funguje Coulombův zákon?

Coulombův zákon 12 m

Jak funguje Coulombův zákon? A v čem se elektrostatická síla podobá síle gravitační?

Elektrické pole 13 m

Úvod do elektrostatiky – co je to elektrické pole?

Napětí 9 m

Rozdíl mezi elektrickým potenciálem (napětím) a potenciální energií elektrostatického pole

Kapacita 14 m

Kapacita deskových kondenzátorů.

Důkaz (pokročilý): El. pole nekonečné desky (část 1) 13 m

Elektrické pole generované stejnoměrně nabitou nekonečně velkou deskou