Elektřina a magnetismus

Elektřina

Seznámení se základními pojmy – Coulombův zákon, elektrická potenciální energie, napětí, kapacita

2 hodiny

Elektrický náboj a triboelektrický jev 12 m

Úvod do elektrického náboje. Naučíme se, proč nám občas ze statické elektřiny stojí vlasy a budeme schopni vysvětlit spoustu dalších zábavných experimentů!

Zákon zachování elektrického náboje 9 m

Podobně jako energie, náboj nemůže být vytvořen ani zničen. Celkový součet nábojů je vždy konstantní.

Vodiče a izolanty 14 m

V některých materiálech se může náboj volně pohybovat, a v jiných zase vůbec.

Coulombův zákon 12 m

Jak funguje Coulombův zákon? A v čem se elektrostatická síla podobá síle gravitační?

Elektrické pole 13 m

Úvod do elektrostatiky – co je to elektrické pole?

Napětí 9 m

Rozdíl mezi elektrickým potenciálem (napětím) a potenciální energií elektrostatického pole

Kapacita 14 m

Kapacita deskových kondenzátorů.

Důkaz (pokročilý): El. pole nekonečné desky (část 1) 13 m

Elektrické pole generované stejnoměrně nabitou nekonečně velkou deskou