Elektřina a magnetismus

Elektřina

Seznámení se základními pojmy – Coulombův zákon, elektrické pole, elektrická potenciální energie, napětí a kapacita.

3 hodiny

Elektrický náboj a triboelektrický jev 12 m

Úvod do elektrického náboje. Naučíme se, proč nám občas ze statické elektřiny stojí vlasy a budeme schopni vysvětlit spoustu dalších zábavných experimentů!

Zákon zachování elektrického náboje 9 m

Podobně jako energie, náboj nemůže být vytvořen ani zničen. Celkový součet nábojů je vždy konstantní.

Vodiče a izolanty 14 m

V některých materiálech se může náboj volně pohybovat, a v jiných zase vůbec.

Coulombův zákon 12 m

Jak funguje Coulombův zákon? A v čem se elektrostatická síla podobá síle gravitační?

Definice elektrického pole 14 m

Co je to elektrické pole a k čemu nám může být užitečné?

Směr elektrického pole 13 m

Jak určíme směr elektrického pole v daném bodě, pokud jej generuje pouze jeden náboj?

Velikost elektrického pole tvořeného nábojem 10 m

Jak zjistíme velikost elektrického pole v určitém bodě, pokud jej vytváří jeden náboj?

Celkové elektrické pole několika nábojů v jednom rozměru 7 m

V tomto řešeném příkladu se podíváme, jak určit velikost i směr celkového elektrického pole tvořeného dvěma náboji v nějakém bodě ležícím na spojnici těchto nábojů.

Celkové elektrické pole několika nábojů ve dvou rozměrech 10 m

Vyřešíme si příklad na určení velikosti i směr celkového elektrického pole tvořeného dvěma náboji v nějakém obecném bodě.

Elektrická potenciální energie 13 m

Úvod do elektrostatiky – co je to potenciální energie elektrického pole?

Elektrická potenciální energie: 2. část 10 m

Jak spočítat rozdíl elektrické potenciální energii, pokud máme proměnlivé (nekonstantní) elektrické pole? (budeme potřebovat trochu integrálního počtu)

Elektrický výkon 11 m

V tomto videu si odvodíme vzoreček pro výpočet výkonu rezistoru.

Napětí 9 m

Rozdíl mezi elektrickým potenciálem (napětím) a potenciální energií elektrostatického pole

Elektrická potenciální energie nábojů 14 m

Příklad na elektrickou potenciální energii dvou nábojů a její přeměny na kinetickou energii.

Elektrický potenciál v daném bodě 11 m

Co je to elektrický potenciál a jaký je jeho vztah k napětí?

Elektrický potenciál několika nábojů 5 m

Jak vypočitat elektrický potenciál v daném bodě, pokud máme několik nábojů?

Kapacita 14 m

Kapacita deskových kondenzátorů.

Důkaz (pokročilý): El. pole nekonečné desky (část 1) 13 m

Elektrické pole generované stejnoměrně nabitou nekonečně velkou deskou