Elektřina a magnetismus

Elektrické obvody

Jak řešit jednoduché elektrické obvody?

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

52 minut
Navazuje na Elektřinu.

Ohmův zákon 12 m

Úvod do problematiky obvodů a vysvětlení pojmů proud a odpor.

Sériové zapojení rezistorů 11 m

Řešení sériově zapojených rezistorů.

Paralelní zapojení rezistorů 12 m

Řešení paralelně zapojených rezistorů

Sério-paralelní zapojení rezistorů 7 m

Řešení složitého příkladu na zapojení rezistorů

Měrná vodivost elektrolytu 4 m

Nejen pevné látky, ale i kapaliny mají elektrický odpor. V tomto videu zjistíte, jak definovat a měřit jejich měrnou vodivost.

Kondenzátory a kapacita 6 m

Základní přehled o kondenzátorech a kapacitě