Elektřina a magnetismus

Magnetismus

Co je to magnetismus, jak vzniká a jak jej můžeme využít?

3 hodiny

Objev magnetismu 1 m

Naši předci si všimli, že určité kameny se přitahují. Také si všimli, že tato síla může být přenesena na některé kovové předměty. Video je bez komentáře. Co se v něm odehrává?

Úvod do magnetismu 11 m

Základní pojmy magnetismu. Jak fungují magnety?

Magnetická pole a pohybující se částice 9 m

Magnetická pole a jejich vliv na pohybující se nabitou částici

Proton v magnetickém poli 1 11 m

Co se stane, když se proton pohybuje skrze magnetické pole?

Proton v magnetickém poli 2 11 m

Druhá část příkladu, co se děje s protonem pohybujícím se v magnetickém poli.

Indukovaný proud ve vodiči 12 m

Podíváme se, jaký proud a napětí se bude indukovat ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli.

Vodiče a magnetická síla 11 m

Jak vypočítat magnetickou sílu působící na vodič s proudem?

Magnetické pole tvořené proudem 10 m

Jak drát vedoucí proud vytváří magnetické pole?

Magnetická síla mezi vodiči, 1. část 11 m

Magnetická síla, kterou na sebe působí dva přímé vodiče, kterými protéká proud

Magnetická síla mezi vodiči, 2. část 11 m

Více o silách působících mezi dvěma vodiči

Elektromotory, 1. část 11 m

Využití magnetického pole pro vyvinutí točivého momentu v obvodu.

Elektromotory, 2. část 11 m

V tomto videu si ukážeme, k čemu je v elektromotoru dobrý tzv. komutátor.

Elektromotory, 3. část 7 m

Využití komutátoru pro usměrnění proudu a vytvoření elektromotoru

Elektromagnet 3 m

Video bez komentáře, jak vyrobit elektromagnet a jak funguje.

Tok a magnetický tok 10 m

Ukážeme si a definujeme si pojem toku, a poté se podíváme na konkrétní příklad magnetického toku.

Úvod do Faradayova zákona 6 m

Faradayův zákon nám říká, že změnou magnetického toku vodivou smyčkou můžeme generovat elektrický proud.

Lenzův zákon 6 m

Lenzův zákon nám říká, že indukovaný elektrický proud bude mít takový směr, aby jím indukované magnetické pole působilo proti změně magnetického pole, která tento proud způsobila.

Příklad na Faradayův zákon 10 m

Příklad na výpočet indukovaného proudu, který vzniká díky změně magnetického toku vodivou smyčkou.

Elektromotorické napětí indukované tyčí v magnetickém poli 8 m

Pokud budeme pohybovat vodivou tyčí v magnetickém poli, bude se v ní indukovat elektromotorické napětí, které bude přímo uměrné délce tyče, její rychlosti a síle magnetického pole.

Faradayův zákon a výroba elektřiny 6 m

Ukážeme si, jakým způsobem je možno využít Faradayův zákon k výrobě elektřiny v turbínách.