Elektřina a magnetismus

Magnetismus

Co je to magnetismus, jak vzniká a jak jej můžeme využít?

2 hodiny

Objev magnetismu 1 m

Naši předci si všimli, že určité kameny se přitahují. Také si všimli, že tato síla může být přenesena na některé kovové předměty. Video je bez komentáře. Co se v něm odehrává?

Úvod do magnetismu 11 m

Základní pojmy magnetismu. Jak fungují magnety?

Magnetická pole a pohybující se částice 9 m

Magnetická pole a jejich vliv na pohybující se nabitou částici

Proton v magnetickém poli 1 11 m

Co se stane, když se proton pohybuje skrze magnetické pole?

Proton v magnetickém poli 2 11 m

Druhá část příkladu, co se děje s protonem pohybujícím se v magnetickém poli.

Vodiče a magnetická síla 11 m

Jak vypočítat magnetickou sílu působící na vodič s proudem?

Magnetické pole tvořené proudem 10 m

Jak drát vedoucí proud vytváří magnetické pole?

Magnetická síla mezi vodiči, 1. část 11 m

Magnetická síla, kterou na sebe působí dva přímé vodiče, kterými protéká proud

Magnetická síla mezi vodiči, 2. část 11 m

Více o silách působících mezi dvěma vodiči

Elektromotory, 1. část 11 m

Využití magnetického pole pro vyvinutí točivého momentu v obvodu.

Elektromotory, 3. část 7 m

Využití komutátoru pro usměrnění proudu a vytvoření elektromotoru

Elektromagnet 3 m

Video bez komentáře, jak vyrobit elektromagnet a jak funguje.

Lenzův zákon 6 m

.

Faradayův zákon a výroba elektřiny 6 m

Ukážeme si, jakým způsobem je možno využít Faradayův zákon k výrobě elektřiny v turbínách.