Elektřina a magnetismus

Matematika vektorů

Matematika vektorů potřebná pro některé výpočty v magnetismu

10 minut

Výpočet skalárního a vektorového součinu v notaci jednotkových vektorů 10 m

Výpočet skalárního a vektorového součinu, pokud jsou vektory zadány pomocí složek x, y, z (nebo i, j, k)