Přihlásit se

Odkládací blok: Mocniny a odmocniny

Nesetříděná videa související s mocninami a odmocninami.

49 minut

Exponenty - část 1 10 m

Mocnina s přirozeným exponentem

Záporné exponenty - 2.úroveň 6 m

Záporné exponenty

Vlastnosti umocňování 5 3 m

Exponent properties 5

Zjednodušování druhých odmocnin 3 m

Zkuste si s námi zjednodušit výraz "5 krát odmocnina ze 117" a "3 krát odmocnina z 26".

Zjednodušení výrazu s exponentem 2 m

Máme daný výraz - součin různě umocněných neznámých. Převeďte ho do nejjednoduššího možného tvaru.

Zjednodušování třetích odmocnin - pokračování 3 m

Máme zadanou třetí odmocninu z −343 a máme ji vyjádřit v nejjednodušším možném tvaru.

Nultá mocnina 5 m

Kolik je nultá mocnina tří? Zadefinujeme si mocnění a s pomocí definice si odvodíme výsledek mocnění nulou.