Přihlásit se

Odkládací blok: Vědecký zápis čísla

Nesetříděná videa související s vědeckým zápisem čísla.

48 minut

Vědecký zápis čísel 1 11 m

Jak zapíšeme velmi malá a velmi velká čísla vědeckým zápisem?

Vědecký zápis čísel 2 4 m

Jak zapíšeme velmi malá čísla jako například 0,0000000003457 s pomocí mocniny 10?

Vědecký zápis čísel 4 4 m

Vypočítáme vzdálenost mezi Sluncem a Zemí s pomocí znalosti rychlosti světla. Také zjistíme, za jak dlouho světlo tuto vzdálenost urazí.

Násobení ve vědeckém zápisu čísel 8 m

Vynásobíme tři čísla, která jsou ve vědeckém zápisu.

Násobení a dělení ve vědeckém zápise čísel 3 m

Další příklady na vědecký zápis čísel, jejich násobení a dělení.

Příklad: Dělení ve vědeckém zápisu čísel 6 m

Vypočítáme průměrný národní dluh USA připadajícího na jednoho člověka.

Zjednodušení složitého výrazu na vědecký zápis čísel 6 m

Zjednodušíme společně složitý výraz zapsaný zlomkem na vědecký zápis.

Příklad: Počet červených krvinek v těle s použitím vědeckého zápisu 5 m

Společně v příkladu spočítáme červené krvinky v těle a použijeme k vyjádření vědecký zápis.