Mikroekonomie

Náklady mrtvé váhy

Co jsou náklady mrtvé váhy?

48 minut

Kontrola nájmu a náklady mrtvé váhy 11 m

Co jsou náklady mrtvé váhy? Pro jejich vysvětlení byl použit model trhu s nemovitostmi.

Minimální mzda a cenové prahy 9 m

Jak může minimální mzda ovlivnit trh práce?

Zdanění a náklady mrtvé váhy 9 m

Jak účinek má zdanění na rovnovážnou cenu a množství?

Procentuální daň na hamburgery 4 m

Co se stane, když máme procentuální daň místo fixní dolarové částky?

Daně a dokonale neelastická poptávka 8 m

Na koho dopadne daňové zatížení při dokonale neelastické poptávce?

Daně a dokonale elastická poptávka 7 m

Na koho dopadne daňové zatížení při dokonale elastické poptávce?