Mikroekonomie

Elasticita

Co je cenová elasticita poptávky a cenová elasticita nabídky?

81 minut

Cenová elasticita poptávky 13 m

Co je cenová elasticita poptávky a jak ji vypočítáme?

Více z elasticity poptávky 6 m

Proč se elasticita mění přesto, že máme lineární křivku poptávky?

Dokonalá neelasticita a dokonalá elasticita poptávky 10 m

Extrémní příklady cenové elasticity poptávky. Jak vypadá dokonale neelastická a dokonale elastická křivka poptávky?

Konstantní jednotková elasticita 5 m

Jak vypadá křivka poptávky s konstantní jednotkovou elasticitou?

Celkové příjmy a elasticita 12 m

Jak spolu souvisí celkové příjmy a elasticita?

Více o celkovém příjmu a elasticitě 8 m

Jaký vliv má změna ceny u elastické nebo neelastické poptávky na poptávané množství a celkové příjmy?

Křížová elasticita poptávky 11 m

Co je křížová elasticita poptávky? Jak může změna ceny jednoho zboží ovlivnit poptávané množství jiného zboží?

Elasticita nabídky 10 m

Co je elasticita nabídky a jak ji vypočítáme?

Elasticita a zvláštní procentuální změny 7 m

Proč při výpočtu elasticity počítáme procentuální změny zvláštním způsobem?