Mikroekonomie

Poptávka, nabídka a tržní rovnováha

Jak vypadá křivka poptávky a nabídky? A co je ovlivňuje? Kdy dochází na trhu k rovnováze?

68 minut
Navazuje na Úvod do ekonomie.

Zákon poptávky 8 m

Co nám říká zákon poptávky? Jak vypadá křivka poptávky?

Cena příbuzných statků a poptávka 6 m

Jak mohou změny cen příbuzných statků posunout křivku poptávky?

Změna v očekávaných budoucích cenách a poptávce 5 m

Co se stane s křivkou poptávky očekáváme-li, že budoucí ceny porostou nebo naopak poklesnou?

Změny v příjmu, populaci nebo preferencích 4 m

Jak může být poptávka ovlivněna změnou v příjmu, populaci nebo preferencích?

Normální a méněcenné statky 6 m

Co je normální a méněcenný statek? Jak se mění poptávka po normálních a méněcenných statcích, jestliže se mění příjem?

Vysvětlení méněcenných statků 5 m

Jaký je rozdíl mezi normálním a méněcenným statkem?

Zákon nabídky 8 m

Co nám říká zákon nabídky? Jak vypadá křivka nabídky?

Faktory ovlivňující nabídku 7 m

Jak cena vstupů, cena příbuzných statků, počet dodavatelů, technologie a očekávané budoucí ceny ovlivňují křivku nabídky?

Tržní rovnováha 10 m

Jaká je rovnovážná cena a rovnovážné množství pro poptávku a nabídku?

Změny rovnováhy trhu 9 m

Jak se mohou rovnovážná cena a rovnovážné množství změnit, dojde-li ke změnám v nabídce a poptávce?