Směsi a chemické výpočty

Směsi

Povíme si o různých typech směsí látek, jak je můžeme dělit, a jak můžeme matematicky popsat jejich složení pomocí koncentrací a hmotnostních zlomků.

66 minut

Homogenní směsi 9 m

Jaké druhy směsí existují okolo nás? Čím se liší homogenní směsi od heterogenních? Co jsou to roztoky? Existují roztoky v pevném a plynném skupenství?

Heterogenní směsi 10 m

Co za směs je zeleninová polévka? Co jsou různorodé neboli heterogenní směsi? Jaké jsou typy různorodých směsí podle skupenství rozptýlené a rozptylující složky?

Rozpustnost 8 m

Co je rozpustnost a jak se vyjadřuje? Jak se rozpustnost mění s teplotou u pevných, kapalných a plynných látek?

Krystalizace 5 m

Jak se dá získat složka z roztoku krystalizací? Co je to rušená a co volná krystalizace?

Destilace 12 m

Jak souvisí destilace s teplotou varu? Kdy se používá destilace s vodní parou? Jak se rozdělují složité směsi jako je ropa?

Sublimace 6 m

Může se pevná látka změnit v plynnou? Co je to sublimace a jak ji lze využít k oddělování směsí?

Usazování a filtrace 6 m

Jak se používá usazování a jak filtrace? Co je to filtrát a co je filtrační koláč? Na základě čeho se oddělují složky směsí při filtraci a při usazování?

Extrakce 4 m

Co je to extrakce? Jak se používá v domácnosti a jak v chemické laboratoři? Co k extrakci potřebujeme?

Chromatografie 7 m

Jaktože se látky při papírové chromatografii pohybují po papíře? Jak funguje chromatografie obecně? Jak ze směsi rozdělit několik barviv?