Směsi a chemické výpočty

Výpočty složení směsí

V minulém bloku jsme si osvětlili, co jsou to směsi a kde se s nimi všude můžeme setkat. Nyní si ukážeme, jak lze vyjadřovat a počítat jejich složení.

38 minut

Hmotnostní zlomek složky v roztoku 13 m

Jak porovnat různé roztoky z hlediska složení? Jak se odvodí hmotnostní zlomek a hmotnostní procento?

Příklad: Výpočet hmotnostního zlomku 6 m

Na příkladu si procvičíme počítání hmotnostního zlomku při zadané hmotnosti směsi a hmotnosti rozpuštěné látky.

Příklad: Hmotnostní zlomek se zadanou hustotou rozpouštědla 5 m

Další příklad na procvičení výpočtu hmotnostního zlomku. Tentokrát máme zadanou hmotnost rozpuštěné látky, objem rozpouštědla a jeho hustotu.

Příklad: Jak připravit roztok o daném hmotnostním zlomku 6 m

Obráceně zadaný příklad, ve kterém známe hmotnostní zlomek cukerného roztoku a naším úkolem je vypočítat, kolik cukru máme navážit na jeho přípravu.

Příklad: Výpočet pro ředění roztoku 8 m

Už umíme pracovat s hmotnostním zlomkem. Pojďme si teď ukázat, jakým způsobem si můžeme vypočítat směšování různě zředěných roztoků.