Přihlásit se

Počítání do deseti Spočítejte nahlas, kolik je na obrázku ovoce.

Odpověz 5× za sebou správně:
Kolik je na obrázku hrušek?
pear.svg
Zobrazit nápovědu