Vyčíslování chemických rovnic - cvičení Cvičení na vyčíslování rovnic.

Odpověz 5× za sebou správně:
Vyčíslete tuto chemickou rovnici:
$\ce{C3H8} +$ $\ce{O2 ->}$ $\ce{CO2} + $$ \ce{H2O}$
Zobrazit nápovědu