Přihlásit se

Khanova škola

český komunitní neziskový projekt

Kdo se stará o Khanovu školu?

Všichni jsme dobrovolníci. Každý z nás má zodpovídá za jednu z nezbytných částí webu: od korektur, správy sociálních sítí až po programování.

Chci se také zapojit!

Daniel Hollas Editor chemie, informatiky

Jsem student doktorského studia na VŠCHT Praha v oboru počítačová chemie. Na Khanově škole jsem správce chemie, ale věnuji se také dalším předmětům a překladům obecně.

Khanova škola existuje především díky práci dobrovolníků. Spolu s kolegy se snažím určovat potřeby a priority v oblasti překladů i organizace, které se pak spolu se všemi úžasnými lidmi ochotnými pomoci snažíme pokrýt. Na vyžádání s radostí vystavuji certifikáty a potvrzení o provedených překladech, spoluorganizuji překladatelské maratony.

Od roku 2011 spolupracuji s Khan Academy jako Czech Language Advocate.

Jsem absolventkou magisterského oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management na UTB a pracuji ve společnosti EUROALARM.

Mikuláš Dítě Programátor

Studuji Fakultu informačních technologií ČVUT a mám na starost veškeré programování a správu serverů Khanovy školy. Když zde něco nebude fungovat, můžu za to nejspíš já – rozhodně mi tehdy prosím napište.

Olga Ryparová Editorka biologie

Od května 2016 jsem předsedkyní Khanovy školy. Starám se o marketing a pořádám překladatelské maratony. Studovala jsem biochemii na UP v Olomouci a miluju učení chemie a genetiky (příprava studentů na medicínu).V životě mne živí marketing - sedím v jedné agentuře v Brně. No a píšu svůj cestovatelský blog Potkáme se ve vlaku.

Petra Jirůtková Editorka matematiky

Studuji v rámci bakalářského studia ekonomii a finance na IESu, Fakultě sociálních věd v Praze. Koncept Khanovy školy mě už na gymnáziu zaujal, a tak moje aktivita dlouho nezůstala jen u příležitostné účasti na překladatelských maratonech. Na Khanově škole mám v současné době na starosti matematický obsah. Kromě matematiky se ale ve volném čase věnuji i hře na klavír a sborové korepetici.

sysadmin Khanovy školy

Lenka Kočí editor

Jsem absolventka biochemie a učitelství chemie na VŠCHT a taky maminka dvou malých nezbedů, kteří v současnosti tvoří mou hlavní pracovní náplň. Kontakt s vnějším světem udržuji přes výuku chemie v přípravných kurzech, doučování, odborné překlady a také korektury titulků k chemickým videím na Khanově škole.

Mým úkolem v KŠ jsou korektury titulků k matematickým a chemickým videům. Mimo KŠ se věnuji nejen svému doktorandskému studiu na Ústavu fyzikální chemie na VŠCHT v Praze, ale i všelijakému doučování od matematiky po chemii, v češtině, angličtině, či dokonce ve španělštině. Mám ráda výzvy

Michala Kreys Editorka ekonomie

Jsem absolventka VŠE v Praze. Mám několikaletou zkušenost v oblasti lidských zdrojů v mezinárodních společnostech. Na Khanově škole spravuju videa z oboru ekonomie.

Milan Ončák Editor fyziky

Jsem absolventem doktorského studia na VŠCHT v oboru fyzikální/počítačová chemie a příležitostný překladatel (angličtina, němčina, španělština) a korektor. V současné době pracuji na Humboldtově univerzitě v Berlíně.