Přihlásit se

Elementární aritmetika time 29 h

Počítání s přirozenými, celými a racionálními čísly.

Toto schéma spravuje Petra Jirůtková