Přihlásit se

Matematika: nesetříděný obsah time 8 h

Tato videa budeme postupně procházet a zpracovávat do kvalitního a uceleného obsahu.

Toto schéma spravuje Petra Jirůtková