Přihlásit se

Dějepis time 13 h

Vybrané kapitoly ze světových dějin od Sala Khana. (u některých titulků zatím nebyla provedena korektura))

Toto schéma spravuje Jiří Chmela