Přihlásit se

Ekonomie: nesetříděný obsah time 31 h

Videa ze staré verze Khanovy školy.

Toto schéma spravuje Michala Kreys