Finanční a kapitálové trhy time 30 h

Co je finanční a kapitálový trh? S jakými hráči a produkty se na finančním a kapitálovém trhu setkáváme.