Organická chemie time 12 h

Kurz organické chemie v rozsahu střední školy s přesahem do základního kurzu na vysoké škole (průběžně doplňován).