Evoluce a dědičnost time 4 h

Probereme Darwinovu evoluční teorii, základy genetiky a třídění organismů.