Termodynamika time 3 h

Základy termodynamiky: od ideálního plynu k entropii.

Toto schéma spravují Daniel Hollas, Milan Ončák