Molekulární a buněčná biologie time 7 h

Jak fungují buňky z pohledu biochemie? Probereme buněčnou biologii, jak buňky získávají energii dýcháním a jak probíhá fotosyntéza.