Elementární algebra time 0 h

Zatímco v aritmetice jsou použita pouze čísla a jejich základní aritmetické operace, v algebře je možné použít např. symboly jako x či y k označení proměnných.

Toto schéma spravuje Petra Jirůtková