Renesance time 7 h

Renesanční umělecké tendence v Evropě, 1300 - 1600 n.l.