Průmyslová revoluce time 3 h

Směry výtvarného umění ve druhé polovině 18. století až do přelomu 20. století n.l.