Osvícenství a klasicismus time 0 h

Umělecký a kulturní směr reagující na silnou barokní exaltaci rozumovým přístupem a navázáním na antiku, 1700 - 1800 n. l.