20. století time 8 h

Umělecké směry 20. století, moderní a postmoderní umění a souhrn videí vytvořených za spolupráce s MoMa a J. P. Getty Museum