Rovnice a nerovnice time 14 h

Začneme u lineárních rovnic a nerovnic. Pak budeme pokračovat k rovnicím a nerovnicím s více neznámými a budeme řešit i jejich soustavy.

Toto schéma spravují Martina Randulová, Petra Jirůtková