Výrazy a jejich úpravy time 11 h

V tomto schématu se od začátku seznámíme velmi důležitou kapitolou matematiky - s myšlenkou algebry a algebraických výrazů.

Toto schéma spravují Martina Randulová, Petra Jirůtková