Racionální čísla time 17 h

Pokročíme ke složitějším počtům - k racionálním číslům. Budeme počítat se zlomky a desetinnými čísly.

Toto schéma spravuje Petra Jirůtková