Racionální čísla time 15 h

Pokročíme ke složitějším počtům - k racionálním číslům. Budeme počítat se zlomky a desetinnými čísly.