Trigonometrie time 0 h

Pomocné schéma pro goniometrii.
Tento obsah byl přesunut na českou verzi Khan Academy, kde kromě videí naleznete také cvičení a mnoho dalšího!