Aritmetika time 10 h

Základy aritmetiky pro první stupeň. Sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky a desetinná čísla.
Tento obsah byl přesunut na českou verzi Khan Academy, kde kromě videí naleznete také cvičení a mnoho dalšího!