0ptika time 1 h

Po probrání základních pojmů se naučíme popisovat lom a odraz světla, čočky a zrcadla