Vlnění a zvuk, 0ptika time 2 h

Po probrání základních pojmů se naučíme popisovat lom a odraz světla, čočky a zrcadla