Vlastnosti čísel
Přihlásit se
Vlastnosti čísel (15/17) · 6:17

Obory čísel 2 Zařazení čísla 8 do číselného oboru.

Navazuje na Pořadí aritmetických operací.
video