Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (5/16) · 8:00

Navigace - slovní úloha Trigonometrická slovní úloha zabývající střetem dvou lodí.

. Sestřenice mi poslala tuto úlohu. Podívejme se, o co jde. "Milwaukee ve Wisconsinu je přímo na západ... od Grand Haven v Michiganu, na opačné straně jezera Michigan." Nakreslím to. Vlevo je Milwaukee... . ...západně od Grand Haven v Michiganu. Nakreslím vodorovnou přímku. Je to přes vodu, bude tedy modrá. Západně od Grand Haven v Michiganu. Přímo na východ. Když půjdu na východ, dostanu se do... Grand Haven v Michiganu. Který je právě zde. Označím to písmenem G. Fajn, "Během mlžné noci z Milwaukee vyjede... policejní loď v kursu 105°." . To nejtěžší, dle mého názoru, je uvědomit si... jakou používají konvenci v měření. . Co tím myslí, když píšou "v kursu 105°?" Kterým směrem? Ptal jsem se sestřenice, a její učebnice říká... že v námořnické terminologii "v kursu" znamená... o kolik stupňů od severu po směru hodinových ručiček míříte. Takže sever je 0°. Takže 105°. 0° bude tedy sever. Sever bude - tohle je tedy 0°. Pluje 105° po směru hodinových ručiček. 105° - pluje 105°. Takže tohle je zhruba 105°. Nějak takhle. Jede v kursu 105°. Nakreslím ji purpurově. Jeho kurs je 105°. Takže tohle je 105° od severu po směru hodinových ručiček. A co je -- A co je vlastně tenhle úhel, pokud si ho popíšeme? Tady máme 90°. Sem. A tady zbylých 15°. Takže v termínech kruhu je tohle... minus 15°. Pokud chceme zjistit úhel u tohoto vrcholu... zde, to je 90°, a tady zbylých 15°. A tenhle úhel je kolik? 15°. Protože kurs lodi je 105°. Takže 90 + 15 = 105. O kolik jižněji pluje od, řekněme, tohoto... západo-východního směru? O 15°. Celé to má 105°. Čtu dále. "Opustí Milwaukee v kursu 105°.... ve stejnou dobu, kdy z Grand Havenu vyjíždí... pašerácká loď v kursu 195°." 195°. Takže znovu, sever je 0°.... a tahle pluje ve 195°. Takže zjistíme - je to jen nákres... že jede 195°.... po směru hodinových ručiček od severu. Takže, 195° bude, zkusme, bude to... tady 180° a kousek. Asi takhle. Jeho kurs bude vypadat nějak takhle. . Jeho kurs bude vypadat nějak takhle. A zkusme se podívat, zda zjistíme... velikost tohoto úhlu. Nejspíš vidíte, kam to celé směřuje... pravděpodobně budeme zjišťovat velikost tohoto trojúhelníku... pokud mám hádat. Ještě jsem to ani nedočetl. Podívejme se. Jede 195°. Pokud prodloužíme přímku tady... tohle je 180° po směru hodinových ručiček... odshora dolů. Tohle je 180°. A kurs je 195°. Takže tohle bude - tohle je 15°. . A když tenhle úhel měří 15°, jak bude velký... tento úhel? Tohle je pravý úhel, že? Jakási třetí čtvrtina kruhu, pokud použijeme takový termín. Tento úhel má 90°... minus těchto 15°. A kolik je 90° - 15°? 75°, že? 75°. . A pokud chceme převést tyto úhly... do kruhových jednotek, začnete zde... a pokračujete tudy dokola. Takže myslím, že celkem dostanete nějakých 255°. . Nicméně jsme zjistili, že tento úhel je 15°, tento 75°... Kolik má tento úhel? Sečteme-li všechny úhly dohromady, výsledek je 180°, že? Tak to bude 180° - 15° - 75°. A kolik to je? To je 180° - 90°. To je 90°! Tento úhel měří 90°. Je to pravý úhel. Je to pravý úhel. Zajímavé. OK, takže co dál? "Policejní loď pluje rychlostí... 23 uzlů." Takže pluje tímto směrem rychlostí 23 uzlů. To je o něco rychleji než 23 mil za hodinu. "A srazí se s lodí pašeráků. Jaká byla průměrná rychlost pašerácké lodi?" Oba opustí své doky... ve stejnou dobu, a srazí se, že? Čas, po který cestovali, je stejný. Označme ten čas malým t. Ano? Nevím. Vyrazili ve stejný čas a nějakou dobu... trvalo, než se srazili. Takže čas mezi vyplutím a srážkou... bude t. Jak daleko plula hlídková loď? Plula rychlostí 23 uzlů, a trvalo mu čas t, než se srazili. Vzdálenost je 23t. . Rychlost násobená časem je rovna vzdálenosti. Délka této strany je 23t. Podobně ten druhý - jeho rychlost neznáme. Pojmenujme jí, nevím... třeba x. Jeho rychlost je x. A vzdálenost, kterou urazí, je x násobeno t. x krát t, že? To je délka této strany. Pojďme zjistit, jaké je x. Co víme? Víme spoustu věcí. Víme, že je to pravoúhlý trojúhelník. Známe tento úhel. Pokud chceme k řešení xt použít 23t... podívejme. Známe - tento úhel. Pokud použijeme 75°, známe protilehlý úhel. Protilehlou stranu, promiňte. Což je 23t. A známe přilehlou, což je xt. Napíšu tu SOHCAHTOA . A co pracuje s protilehlou a přilehlou stranou? Tangens, že? TOA Řekneme, že tan75° bude roven... protilehlé straně - 23t... což je tato strana, xt. Takže t se nám vykrátí, že? t se vykrátí. Vyřešíme nyní x. Obě strany vynásobíme x. Dosteneme, že x tan75°je roven 23. Vydělíme obě strany tan75° a vyjde nám, že x... je rovno 23 lomeno tan75°. A to je výsledek. A pokud bych - vlastně tu mám... Tangens 75°. Nemám tu kalkulačku. Mohli byste to spočítat. Bude to vlastně docela vysoké číslo. Takže byste mohli... jestli máte kalkulačku, zadejte 75°... jeho tangens, a spočtěte. Ale v podstatě jsme problém vyřešili. Uvidíme se u dalšího videa. .
video