Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (9/16) · 11:07

Opakování goniometrických vzorců Zpakování odvození pro některé goniometrické vzorce.

.. Už jsem udělal pár videí, která vysvětlují to, co se teď chystám vysvětlit v tomto videu, goniometrické vzorce. Dělám to, protože si potřebuji sám zopakovat nějaké věci. Řeším jeden problém z diferenciálního počtu, na který to potřebuji vědět. A mám teď lepší nahrávací program, tak si říkám, že zabiju dvě mouchy jednou ranou, nahraju nové video a trochu si ty věci sám osvěžím. Goniometrické vzorce, které předpokládám znáte, protože jsem o nich už videa dělal, a které si trochu lépe zapamatujeme nebo dokážeme, jsou, že sinus (a plus b) se rovná sinus a krát cosinus b plus sinus b krát cosinus a. To je asi první věc, kterou si v tomto videu probereme. A když pak budeme chtít znát sinus - napíšu to trochu jinak. Když budu chtít vyjádřit sinus a plus - takhle to napíšu - minus c? Což je totéž jako a minus c. takže můžeme tento vzorec použít, abychom zjistili, že se rovná sinus a krát cosinus (-c) plus sinus (-c) krát cosinus a. A my víme, a to bude další předpoklad, abychom zvládli tohle video, že cosinus (-c) se rovná cosinus c. Že cosinus je sudá funkce. Můžete to vidět při pohledu na graf funkce kosinus, nebo přímo na jednotkovou kružnici. A že sinus je lichá funkce. Sinus (-c) se vlastně rovná -(sinus c). Obě tyto informace můžeme použít, abychom upravili druhý řádek shora, a napíšeme, že sinus (a-c) se rovná sinus a krát cosinus c. protože cosinus (-c) je totéž co cosinus c. (opakuje) ...krát cosinus c. A pak -(sinus c). Místo, abych psal tohle, můžu napsat -(sinus c) krát cosinus a. Takže máme pseudo-důkaz na základě znalostí od minula. OK. A teď to použiji, abych dokázal pár dalších goniometrických vzorců, které budu potřebovat. Takže další goniometrický vzorec zní, že cosinus (a plus b) je roven cosinus a -- nepopleťte tady cosiny a siny -- (opakuje) cosinus a krát sinus b. Aha, tam je minus - pardon. Řekl jsem, abyste to nepletli, a sám jsem to spletl. Krát cosinus b mínus sinus a krát sinus b. Když budete chtít vědět, čemu se rovná cosins (a mínus b), tak použijete ten samý postup. Cosinus (-b) bude pořád totéž jako cosinus b. Takže to bude cosinus a krát cosinus-- cosinus (-b) je totéž jako cosinus b. Ale tady budete mít sinus (-b), což je totéž, jako -(sinus b). A ty mínusy se navzájem vyruší, takže to bude +(sinus a) krát sinus b. Je to trochu záludné. Když máte na levé straně kladné znaménko, dostanete napravo záporné. Když vlevo máte mínus, dostanete vpravo plus. Ale dál. Nechci se tím moc zdržovat, protože se potřebujeme podívat na další vzorce. Takže když potřebuji vyjádřit řekněme cosinus 2a? Takže cosinus 2a. To je stejné jako cosinus( a + a). A můžeme použít vzoreček nahoře. Když to druhé "a" nahradí člen "b", tak se to rovná (cosinus a krát cosinus a) mínus (sinus a krát sinus a). V tomhle případě je člen "b" taky "a", takže můžu tuhle rovnici přepsat jako cosinus na druhou a. Cosiny a se sebou vynásobí, takže napíšu cosinus na druhou 'a', nebo taky (cosinus a) na druhou. Mínus sinus na druhou 'a'. To je jedna rovnost. Cosinus '2a' je roven cosinus na druhou 'a´ mínus sinus na druhou 'a'. Zatrhnu rovnosti, které si ukazujeme v tomhle videu. Takže jednu jsem právě ukázal. Co když mi to nestačí? Co když to chci vyjádřit v cosinech? Zapomeneme na definici goniometrických funkcí pomocí jednotkové kružnice. Tohle je úplně nejzákladnější rovnost. Sinus na druhou 'a' plus cosinus na druhou 'a' je roven 1. Nebo to můžete napsat -- jak bych to nejlíp ukázal. Můžete napsat, že sinus na druhou 'a' je roven 1 mínus cosinus na druhou 'a'. A pak vezmeme levou stranu a dosadíme ji do horního řádku. Takže můžeme zapsat, že cosinus (2a) je rovno cosinus na druhou 'a' mínus sinus na druou 'a'. Ale sinus na druhou 'a' je vyjádřený tady. Takže mínus -- napíšu to jinou barvou. (-1) mínus cosinus na druhou 'a'. Tím jsem právě nahradil sinus na druhou 'a'. A to se rovná cosinus na druhou 'a' mínus 1 plus cosinus na druhou 'a'. Což se rovná -- sečteme to. Budu pokračovat napravo. Máme jedno cosinus na druhou 'a' plus druhé cosinus na druhou 'a', takže to je 2 cosinus na druhou 'a' mínus 1. A to všechno se rovná cosinus (2a). . A když budu chtít vyjádřit, čemu se rovná cosinus na druhou 'a' v tomto případě? Tak to prostě vypočítáme. Když k oběma stranám rovnice přičteme 1, napíšu to. Tohle je jedna naše rovnost. Ale když přidáme k oběma stranám rovnice 1, dostaneme, že 2 krát cosinus 'a' na druhou se rovná cosinus '2a' plus 1. A když obě strany vydělíme dvěma, vyjde nám, že cosinus na druhou á'se rovná 1/2 -- můžeme to přeskupit -- krát jedna plus cosinus '2a'. A je to. A máme další vyjádření. Cosinus na druhou 'a', někdy se tomu říká vzorec pro mocninu goniometrické funkce. A co když chceme vyjádřit sinus na druhou 'a'? Vrátíme se zpátky a z této rovnosti víme, že sinus na druhou 'a' se rovná 1 mínus coisnus na druhou 'a'. Nebo můžeme zvolit jiný způsob. Můžeme od obou stran odečíst sinus na druhou 'a' a dostaneme -- posunu se dolů. Když od obou stran odečtu sinus na druhou 'a', uvidíme, že cosinus na druhou 'a' se rovná 1 mínus sinus na druhou 'a'. A můžeme se vrátit k tomuto vzorci a můžeme napsat -- napíšu to modře. Můžeme napsat, že cosinus '2a' se rovná -- místo cosinus na druhou 'a' napíšu toto -- rovná se 1 mínus sinus na druhou 'a' mínus sinus na druhou 'a'. . Takže čemu se rovná cosinus '2a'? . Mám mínus sinus na druhou 'a' mínus další sinus na druhou 'a'. Takže mám 1 mínus 2 sinus na druhou 'a'. To je další vzorec. Jiný způsob, jak napsat cosinus '2a'. Našli jsme řadů způsobů, jak napsat cosinus '2a'. Kdybychom to chtěli vyřešit pro sinus na druhou '2a', můžeme ho přičíst na obě strany rovnice. Takže to sem napíšu sem, abych ušetřil místo. Trošku to posunu. Takže se dostávám sem. Když přičtu 2 krát sinus na druhou 'a' k oběma stranám, dostanu, že 2 krát sinus na druhou 'a' plus cosinus '2a' se rovná 1. Na obou stranách odečteme cosinus '2a'. Dostanem , že 2 krát sinus na druhou 'a' se rovná 1 mínus cosinus '2a'. Pak vydělíme obě strany 2 a vyjde nám, že sinus na druhou 'a' se rvná 1/2 krát (1 mínus cosinus '2a'). A máme další vyjádření. Můžeme to nazvat náš závěr. A to je zajímavé. Vždycky je zajímavé vidět tu symetrii. Cosinus na druhou -- jsou stejné, jenom tu máte '+2a' místo cosinus na druhou a tady máte ' - cosinus 2a' místo sinus na druhou. Takže jsme zjistili spoustu zajímavých věcí. Podíváme se, jestli můžeme udělat se sinus '2a' ještě něco. . Najdu si barvu, kterou jsem zatím nepoužil. Asi jsem už použil všechny. Takže když chci vyjádřit sinus '2a', rovná se sinus (a plus a). Což se rovná sinus 'a' krát cos-- nechci to tak tlustě. Krát cosinus 'a' plus-- a tenhle cosinus 'a' to je to druhé a. Vlastně bychom to mohli napsat takhle. Plus sin-- používám sinus (a plus b). Plus sinus toho druhého 'a' krát cosinus prvního 'a'. Napíšu to ještě jedno, takže to je 2 krát sinus 'a' krát cosinus 'a'. To bylo jednodušší. Takže tomu se rovná sinus '2a'. To je další výsledek. . Vím, že jsem únavný s těmi všemi siny a cosiny. A dokázal jsem dostat všechny výsledky, co jsem potřeboval pro svůj diferenciální počet. Doufám, vám tohle shrnutí pomohlo, protože mně ano. Můžete si tyhle věci zapsat. Můžete se je naučit nazpamět, jestli chcete, ale doopravdy důležité je, abyste si uvědomili, že skutečně dokážete odvodit všechny tyhle vzorce z původních vzorců, které už jsme znali. A kromě toho vám můžu ukázat, jak tyhle vzorce získáte ze základních definic goniometrických funkcí.
video