Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (11/16) · 12:52

Parametrické rovnice 3 odstraňování parametrů ze zajimavějších příkladů

. Pojďme se podívat, jestli můžeme vyjádřit parametr 't' v trochu zajímavější úloze. Nechť 'x' je rovno 3 krát cosinus t a 'y' je rovno 2 krát sinus t Můžeme se pokusit vyjádřit parametr stejným způsobem jako v minulém videu, kde jsme vyjádřili 't' z jedné z rovnic a pak dosadili zpět do druhé rovnice. A to také udělám. Udělám to, abych Vám ukázal, že to nevede na pěkné řešení. Pojďme vyjádřit 't'. Můžeme ho vyjádřit z obou rovnic, je to stejně náročné. Když vyjádříme 't' z druhé rovnice, podělíme obě strany 2. Dostaneme, že y děleno 2 je rovno sinu t. Potom vezmeme arcussinus neboli inverzní sinus obou stran. Raději používám arcsin, protože inverzní sinus se často plete s mocněním na mínus první. Arcussinus poloviny 'y' je roven 't'. Dovolte mi na chvíli odbočit. Patří to spíše do série videí o trigonometrii, ale je dobré si to připomenout, protože si myslím, že si to lidé pletou. Arcussinus y je jen jiný způsob zápisu sinus na mínus 1 z 'y' Tyto dva způsoby zápisu znamenají totéž v běžném použití. Nerad používám toto značení protože to může mít 2 významy. Může to znamenat sinus(y) umocněný na mínus 1, což se rovná 1 děleno sinus y A arcussinus a toto rozhodně nejsou stejné výrazy Musíme se dávat velký pozor, abychom se nespletli, když někdo napíše inverzní sinus takto. Ve skutečnosti neumocňují sinus(y) na mínus 1. Na druhou stranu, když někdo napíše (sinus na 2) y je to jednoznačně stejný výraz jako (sinus y) na 2. Byl bych rád, kdyby toto bylo běžné značení, protože by nás to nenutilo přemýšlet, jestli to znamená inverzní sinus, nebo mocnění na mínus 1. Může to opravdu být dvojznačné. Kdyby toto bylo záporné číslo, toto by bylo mínus 2 pak by toto bylo opravdu 1 děleno (sinus y) umocněný na 2 To je ten důvod, proč jsem napsal arcussinus místo inverzního sinu. Pojďme se vrátit zpět k našemu problému. Vyjádřili jsme 't' pomocí 'y' Můžeme dosadit zpět do první rovnice A dostáváme výraz pro 'x' vyjádřené pomocí 'y' x je rovno 3 krát cosinus t My jsme ale už vyjádření 't' našli. Je to cosinus arcususinu poloviny y Odstranili jsme parametr ale získali jsme rovnici, která není moc "hezká". Mohli jsme to udělat opačně, vyjádřit 'y' pomocí 'x' a dostat sinus arcuscosinu Bylo by to stejně nepěkné. Nicméně parametr jsme odstranili, takže se můžeme poplácat po zádech. Ale to není cílem tohoto videa. Cíl tohoto videa je zjistit, jestli tu je nějaký jiný způsob, jak odstranit parametr, abychom dostali hezčí rovnici zahrnující 'x' a 'y'. A co nyní uděláme, můžeme nazývat malým trikem, ale je to něco, co se používá velmi často. Zvláště, když se zabýváme polárními souřadnicemi. Můžete se podívat na moje videa o polárních souřadnících, protože ty se tím zabývají. Napišme si rovnice znovu. X se rovná 3 krát cosinus t y se rovná 2 krát sinus t. Můžeme přemýšlet... ...jak to můžeme zapsat? Cosinus t, sinus t... ...jaké mezi nimi můžeme najít vztahy? První věc, co mě napadá, je jednotková kružnice. nebo prakticky nejzákladnější trigonometrická rovnost. A ta je: (cosinus na 2) t plus (sinus na 2) t je roven 1. To vychází z jednotkové kružnice. To jsem vysvětlil ve videu věnovanému jednotkové kružnici. Je to proto, že rovnice pro jednotkovou kružnici je x na 2 plus y na 2 je rovno 1. Cosinus úhlu je x souřadnice Sin je y souřadnice, a tak dale... Ale tohle je naše trigonometrická identita. Nemusíme o ní teďka zase tolik přemýšlet. Stačí vědět, že platí. Můžete se podívat na nějaká další videa, pokud chcete vidět důkaz. Pokud by se nám nějakým způsobem podařilo nahradit cosinus na 2 nějakým výrazem od 'x', a nahradit sinus nebo sinus na 2 nějakým výrazem od 'y', byli bychom hotovi, že? Rovnalo by se nám to 1. Nemělo by to být moc těžké. Můžeme si to přepsat. Můžeme vyjádřit cosinus t pomocí 'x' a sinus t pomocí 'y'. Pojďme do toho. Podělíme obě strany rovnice 3 Dostaneme x děleno 3 je rovno cosinu t A po vydělení obou stran této rovnice 2 dostaneme y děleno 2 je rovno sinu t Poté už můžeme použít tutu trigonometrickou rovnost. x děleno 3 nahradíme za cosinus t y děleno 2 nahradíme za sinus t Dostaneme (x děleno 3) na 2 to je přesně cosinus t. plus (y děleno 2) na druhou - to je přesně (sinus t) na 2 To je rovno 1. Nyní to už vypadá daleko lépe, než předtím. Nemám vůbec ponětí, co tohle je. Pokud jste sledovali video o kuželosečkách, zjišťujete, že to začíná vypadat jako elipsa. Můžeme to trochu zjednodušit. Upravíme to na: x na 2 děleno 9 plus y na 2 děleno 4 je rovno 1. Pokud bysme si tuto elipsu nakreslili... nakresleme osy Používám příliš mnoho modré barvy, začíná to být monotónní. Použijme fialovou. To je naše x osa To je naše y osa . Hlavní osa je ve směru x, protože jmenovatel zlomku s 'x' je větší, než u 'y' Délka hlavní poloosy bude druhá odmocnina z tohoto, to je 3. 1, 2, 3 v tomto směru 1, 2, 3. Je to centrované na 0, protože žádný z nich není posunutý. Měli byste shlédnout videa o kuželosečkách pokud nevíte, co to znamená. Délká vedlejší poloosy je druhá odmocnina ze 4, takže 2. Takže 1, 2 a 1, 2. Schválně, jestli se mi podaří nakreslit tuto elipsu. Vypadá to zhruba takhle. A je to. Odstraněním parametru 't' jsme dostali rovnici ve tvaru popisujícím elipsu. Pokud se nezabýváte parametrickými rovnicemi, nebo polárními souřadnicemi, není hned zřejmé, že toto je parametrická rovnice pro elipsu. Ale toto, jakmile poznáte kuželosečky, je zřejmé. Toto je elipsa. A je jednoduché ji nakreslit. Ale během odstraňování 't' z rovnic nahoře při přechodu k našemu výsledku tak, jako v minulém videu, jsme ztratili informace. Ztratili jsme informaci o směru, jakým se pohybujeme při zvětšování 't' A také nevíme, na jakém bodu na elipse se nacházíme v daný čas, t. Abychom to zjistili, pojďme si udělat malou tabulku. . Vybereme si nějaké hodnoty 't' . Uděláme malou tabulku 't', 'x', a 'y' Je dobré vybrat hodnoty 't' Napišmě si znova rovnice, ať je nezapomeneme. x bylo rovno 3 krat cosinus t a y bylo rovno 2 krat sinus t Je dobré vybrat takové hodnoty 't', u kterým umíme snadno vyhodnotit, jaké hodnoty nabývají cosinus a sinus, bez použití kalkulačky. Pro jednoduchost předpokládejme, že 't' je v radiánech, Nechť 't' je rovno 0 't' je rovno Pí půl To je 90° ve stupních. A 't' je rovno Pí A co je 'x', když 't' je rovno 0? Cosinus(0) je 1 krát 3, což je 3. Co je 'x', když 't' je Pí půl? Cosinus Pi půl je 0. 0 krát 3 is 0. A čemu se rovná 'x', když 't' je rovno Pí? Cosinus Pí je mínus 1. Mínus 1 krát 3 je mínus 3. Paráda. Teď pojďme na y. Když 't' je 0, co je 'y'? Sinus 0 je 0. Takže 2 krát 0 je 0. Když 't' je Pí půl, sinu Pí půl je 1. 1 krát 2 je 2. A když 't' je Pí, sinus Pí -- což je sinus 180° -- to je 0. 2 krát 0 je 0. Pojďme si vykreslit tyto body. V čase 0, jsme v bodě [3,0]. Takže [3,0] je přímo tady. Tohle 't' je rovno 0. Když se 't' zvětší o Pí půl, nebo kdyby to byla vteřina, Pí půl vteřiny je asi 1,7 vteřiny. Když se 't' rovná Pí půl, jsme v bodě [0,2]. Jsme tady nahoře. Tady se 't' rovná Pí půl. A když se 't' zvětší ještě trochu na 't' rovno Pí, jsme v bodě [-3,0]. Jsme tady. Tady je 't' rovno Pí, nebo bysme mohli psát 3,14159 3,14 vteřiny. Co chci ve skutečnosti říct... 't' nemusí být čas a my se nechceme zbývat vteřinami. Ale rád si to tak představuji. Rád si představuji, že toto popisuje nějaký objekt na oběžné dráze, nebo něco takového. Nyní už víme směr. Se zvětšujícím se 't' od 0 do Pí, pohybujeme se tímto směrem. Pohybujeme se proti směru hodinových ručiček. Takže směr těchto parametrických rovnic je tímto směrem. Mohlo by nás napadnout, proč musíme dělat 3 body? Mohli jsme udělat jen 2 a spojit je. Kdyby jsme měli tyto 2 body mohli jsme hned říct, šli jsme z tohoto do tamtoho. Ale to by opravdu nestačilo. Protože jsme se mohli dostat z toho bodu do tamtoho druhou stranou. Třetí bod nám řekne, že směr je bezpodmínečně proti směru hodinových ručiček A co se stane, když zvolíme 't' od 0 do nekonečna? Co se stane, když omezíme t? 't' je větší než 0 a menší než nekonečno. Budeme prostě obíhat dokola po této elipse navždy. Mnohokrát. Obíhat dokola, nekonečně krát. Kdyby jsme zvolili 't' od minus nekonečna do plus nekonečna Byli bysme obíhali stále. Kdyby jsme to chtěli obehnout jen jednou mohli bysme 't' omezit: 't' je větší nebo rovno 0. až po 't' je menší nebo rovno 2 krát Pí. tomto případě, 't' je skutečně úhel, který opisujeme. Kdybychom o tom přemýšleli v polárních souřadnicích, je to 't' v každém čase. Jen jsem to chtěl zmínit. Není to tak pokaždé, ale v tom to případě to tak skutečne je. Když půjdeme od 0 do 2 Pí, obejdeme celý kruh. Ale nás zajímají parametrické rovnice a né trigonometrie. Takže se na to nechci moc zaměřovat. Ale stejně to je hezké. Když jsme s tímto začali, tak kdybych Vám ukázal tyto parametrické rovnice, netušili byste, jak to vypadá. Ale díky tomu, že jsme poznali tu trigonometrickou rovnost, jsme byli schopni zjednodušit je na elipsu, nakreslit elipsu. A potom díky vykreslení nekolika bodů, jsme byli schopni zjistit směr pohybu částice, kterou by to mohlo popisovat kdyby se částice ve skutečnosti pohybovala. Doufám, že jste si to užili.
video