Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (2/16) · 4:05

Příklad: Použití soh cah toa .

Procvičme si trochu trigonometické poměry a trigonometrické funkce. Takže, máme za úkol určit kosinus a sinus théta. Začněme s kosinem théta. Jak se spočítá kosinus théta, když théta je tento úhel. A samozřejmě máme pravoúhlý trojúhelník. Dám vám pár vteřin na rozmyšlenou. Takže, abyste mohli odpovědět, musíte si pamatovat definici trigonometrických funkcí. Použijeme mnemotechnickou pomůcku soh cah toa. Soh (pozn. Sinus, Opposite - Protilehlá, Hypotenuse - Přepona) Cah (Cosinus, Adjacent - Přilehlá, Hypotenuse - Přepona) Toa (Tangens, Opposite - Protilehlá, Adjacent - Přilehlá) soh cah toa kosinu odpovídá část cah toto definuje sinus, proto tady je 's', toto definuje kosinus, proto začíná na 'c', a toto tangens, proto začíná na 't'. Takže když se podíváte na cah, říká vám to (používám stejnou barvu)... říká vám to, že kosinus úhlu se rovná přilehlé straně ku přeponě. Takže, na našem příkladu zde, která strana je přilehlá? No, když se podíváme, je to ta strana, která je hned vedle a přitom to není přepona. Tato je strana je vedle a není to přepona. Tato strana zde nahoře je vedle našeho úhlu, ale je to přepona. Je to ta co je naproti pravému úhlu. Takže zde, nahoře, je přepona. Tohle je... pokud se podíváme na vrchol úhlu, tohle je přilehlá strana. A, dokud jsme tu, pokud chceme určit protilehlou stranu (nepotřebujeme ji pro kosinus), ale neuškodí si ji určit nyní. Toto je protilehlá. A to relativně vůči úhlu théta. Takže když tohle máme vyřizené, víme, že kosinus théta se rovná přilehlé ku přeponě. Přilehlá má délku 4. Kolik je přepona? No, víme která strana je přepona, ale nedali nám ještě její délku. Ale můžeme ji určit sami s využitím Pythagorovy věty. Máme 2 strany pravoúhlého trohúhelníku, takže můžeme určit třetí. Víme, že součet čtverců dvou kratších stran se bude rovnat čtverci přepony. Takže, máme 4 na druhou, plus 7 na druhou, to se rovná, označím to h na druhou (pozn. h - hypotenuse - přepona) 4 na druhou je 16 a 7 na druhou 49 a to se rovná h na druhou. A víme, že 16+50 by bylo 66, takže 16+49 je 65. Takže tato strana zde, h na druhou se rovná 65. Nebo můžeme říct, že h se rovná druhé odmocnině z 65. A nevypadá to, že bychom to mohli snadno odmocnit. 65 je 13 krát 5, takže dále už to nemůžeme zjednodušit. Takže přepona se rovná odmocnině z 65. Takže v tomto případě se kosinus théta rovná přilehlé straně o délce 4, ku přeponě o délce rovnajicí se odmocnině z 65. Nyní uděláme totéž pro sinus. Kolik bude sinus théta? Dám vám několik vteřin na rozmyšlenou. soh nám říká, že sinus se rovná protilehlé ku přeponě. v tomto případě, pro úhel théta, má protilehlá strana délku 7. A jakou délku má přepona? No, to jsme si již určili. Je to druhá odmocnina z 65.
video