Trigonometrie
Přihlásit se
Trigonometrie (14/16) · 11:04

Příklad z testu CA: Základní trigonometrie 61-65, základní trigonometrie

. Jsme u příkladu 61. Říká to, že bod mínus 3, 2 leží na kružnici, který má rovnici x plus 3 na druhou plus y plus 1 na druhou se rovná r na druhou. Která z následujících možností odpovídá poloměru kružnice? Takže cesta jak o tom přemýšlet je, že tento bod odpovídá rovnici. . Jakýkoliv bod v rovnici bude vyhovovat oboum stranám tohoto rovnostního znamínka. Všechno, co musíme udělat, je dosadit x a y a vyřešit r na druhou, čemu se rovná. Tak to pojďmě udělat. Jestli dosadíme mínus 3 za x. . Dostanete mínus 3, jen jsem dosadil za x. Plus 3 na druhou plus, teď y, y je 2. 2 plus 1 na druhou se rovná r na druhou. Mínus 3 plus 3, to je nula. 0 na druhou je 0. A pak 2 plus 1 na druhou takže 3 na druhou se rovná r na druhou. Můžete říct, že r na druhou se rovná 9, a pak r se rovná 3, protože nemůžeme mít záporný poloměr. Rovnou vidíme, že se r rovná 3. Jediné, co musíme udělat, je dosadit x a y hodnoty. Protože jakýkoliv bod, který vyhovuje rovnici, leží na kružnici, je to definováno rovnicí. Říkají, že tenhle bod je na kružnici, jediné co musíme udělat, je tak dosadit a vyřešit rovnici pro r. Příklad 62 Takže možnost C je správná. A máme to. Uvidíme se v příštím videu. No, ještě to není celé hotovo. S tímto videem jsem hotový. Uvidíme. .
video