Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (23/29) · 3:32

Definované a nedefinované operace s maticemi. Násobení matic: Definované a nedefinované operace s maticemi.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Máme matici D a matici B a ptají se nás je DB definováno? Je D krát B definováno? D krát B bude definováno je-li... Nechte mě toto ujasnit. Takhle o tom přemýšlím já. Nechte mě to zkopírovat, abych to mohl dělat ve svém poznámkovém bloku. Takže abych odpovědel na otázku... Jen si dám svůj blok sem a vložím otázku sem. Zamysleme se nad těmito 2 maticemi. Nejdřív máme matici D. Tady udělám pěkné výrazné D. Má 3 řady a 3 sloupce. Je to 3x3 matice. A potom to chceme vynásobit maticí B. Matice B je 2x2. Jediný způsob jako definovat násobení matic. je jestli tyto 2 prostřední číslo jsou stejné. Jestli počet sloupců D je roven počtu řad B. V tomto případě vidíme jasně, že se nerovnají takže zde násobení matic není definováno Takže se vrátíme a řekneme ne, DB není definováno. Pojďme udělat ještě pár příkladu. Tady máme 2x1... Mohly bychom se na to dívat jako na 2x1 matici nebo jako na sloupcový vektor. Toto je další 2x1 matice nebo sloupcový vektor. Je C plus B definováno? Sčítání matic je definováno tehdy, jestli obě matice mají stejný rozměr a tyto matice mají stejný rozměr. Je to proto, že se sčítáním matic prostě přidáte každý odpovídající výraz Se sumou shora to bude vlastně 4 plus 0 o proti -2 plus 0 což bude bude stejné jako tady, Ale to na co se ptají je, že tyto matice jsou 2x1. Takže ano jsou definovány. Uděláme ještě jednu Takže zase se nás ptají jestli je A krát E definováno? Tady je 2x2 matici Zkopíruji to a bych si byli jistí, že víme o čem mluvíme. Vytáhnu si poznámkový blok. Tady tato horní matice, matice A je 2x2 matice. A matice E ... Vynásobíme ji maticí E, která má 1 řadu a 2 v sloupce V tomto scénáři zase počet sloupců matice A je 2 a počet řad matice E je 1. Toto nebude definováno. Tyto dvě věci musí být stejné, aby mohly být definované. To zajímavé, je že pokud do uděláte naopak... pokud vezmete E krát A ... koukneme se jestli by to bylo definováné Matice E je 1x2, 1 řada na 2 sloupce Matice A je 2x2, 2 řady a 2 sloupce. Toto by bylo definováno. Matice E má dva sloupce, což je přesně tolik kolik má matice A řad. Toto nejlépe ukazuje, že záleží na pořadí, když násobíte matice. Odpověď pro otázku, je AE definováno je, že není Teď si zkontrolujeme odpověd, ne není.
video