Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (24/29) · 5:35

Sčítání a odčítání matic Matrix addition and subtraction

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Pojďme se zamyslet, jak můžeme definovat "Sčítání Matic". Matematici by si mohli vybrat některý ze způsobů jak definovat sčítání. Ale vybrali způsob jak definovat sčítání, který vypadá, že dává smysl, a rovněž pěkné vlastnosti, které nám umožňují dělat s maticemi zajímavé věci. Kdybyste byl jeden z těchto matematiků, který jako první definoval jak by matice mohly být sčítány, jak byste definoval sčítání této první matice s druhou maticí? Podle selského rozumu vás napadne jako první, zejména proto, že tyto dvě matice mají stejné dimenze -- (Toto je matice 2 krát 3 Má 2 řádky a 3 sloupce Toto je rovněž matice 2 krát 3. Rovněž má 2 řádky a 3 sloupce) -- jde pouze o to sčítat odpovídající položky. A pokud toto byla vaše intuice, potom jste měli tu samou intuici jako matematici. Tohle sčítání matic by mělo striktně být právě sčítání odpovídajících polože. V této situaci bychom sčítali 1 + 5 abychom dostali odpovídající součet, který je 6. Může sečíst zápornou sedmičku plus 0 a dostanete mínus sedm. Můžete sečíst pět plus tři a dostanete 8. Můžete sečíst -- a docházejí mi barvy můžete sečíst 0 plus 11 a dostanete 11. Sečtete 3 plus -1 a dostanete 2. A můžete sečíst -- a můžete sečíst -10 plus 7 a dostanete -3. Při pohledu na tuto definici sčítání matic vidíte, že vlastně nezáleží v jakém pořadí tyto matice sčítáme. Mohl jsem to udělat opačně. Kdybych to udělal opačně -- zkopíruji to a vložím sem -- takže kdybych přidal tuto matici -- zkopíruji to a vložím -- kdybych přidal tuto matici -- zkopíruji to a vložím druhou-- tuto matici, zkopíruji a vložím, uvidíte, že na pořadí ve kterém sčítám matice nezáleží. Takže je to jako sčítání čísel. A plus B je to samé jako B plus A. Jak uvidíme to nebude pravdivé pro každou maticovou operaci, kterou budeme studovat a konkrétně toto nebude pravda pro násobení matic. Ale pokud sečtete tyto dvě matice použitím definice, kterou jsme právě probrali, sčítání odpovídajících položek, dostanete přesně stejné řešení Tady nahoře sečteme 1 + 5 a dostaneme 6, tady sečteme 5 + 1, dostaneme 6. Dostaneme stejný výsledek, protože 1 + 5 je to samé jako 5 + 1. Zde máme 0 plus -7, dostanete -7. Takže budeme dostávat přesně stejné řešení jako máme zde nahoře. Takže když sčítáte matice, když budete nazývat -- když budete nazývat tuto matice matice A, která se běžně označuje velkým písmenem a nazvete tuto matici maticí B, potom, když spočítáme sumu A plus B, která je zde vidíme, že výsledek je stejný jako výsledek B, jako výsledek matice B plus matice A. Nyní mi dovolte položit zajímavou otázku. Co když chci matice odečítat? Pojďme ještě jednou popřemýšlet o maticích, které mají stejné dimenze. Řekněme, že udělám matici 2 krát 2. Tady bude nula , jedna, tři, dva a od ní chci odečíst minus jedna, tři, nula a pět. Možná si řeknete dobře, pouze odečteme odpovídající položky. A vskutku takto je definováno odčítání matic. Ve skutečnosti ani nemusíte definovat odčítání matic. Můžeme ponechat to co víme ze skalárního násobení a sčítání matic. Můžeme si představit přesně stejný problém -- toto jako přesně stejný problém jako vzít nula, jedna, dva a sečíst to s minus jedna, mínus jedna krát mínus jedna, tři, nula, pět. A pokud to vypočítáte, dostanete přesně ten samý výsledek jako při odčítání odpovídajících položek. Takže tohle bude -- jak to bude? 0 minus -1 je 1, 1 - 3 je -2, 3 minus 0 je 3, 2 minus 5 je -3. A uvidíte, že dostanete přesně stejný výsledek. Když vynásobíte -1 krát -1 dostanete 1, 1 + 0 je 1. -1 * 3 + 1 je -2. To je fér. Je zde možná otázka, která teď přetrvává ve vaší hlavě. Dobře, rozumím, když sčítám nebo odčítám matice stejné dimenze, pouze sečtu nebo odečtu odpovídající položky. Ale co se stane, když mám matice s různými dimenzemi? Například, co třeba scénář, kde chci sečíst matici 1, 0, 3, 5, 0, 1 s maticí -- tohle je matice 3 krát 2-- a chci jí sečíst, řekněme s maticí 2 krát 2. 5, 7, -1, 0 Jak bysme mohli definovat tohle? Tak to vypadá. že matematici tohle nedefinovali. Toto není definováno. Toto není definováno. Takže nebudeme definovat sčítání matic ani odčítání matic, pokud matice mají různé dimenze. Zdá se, že není žádný rozumný způsob, jak to udělat, který by byl užitečný a logicky konzistentní nějakým pěkným způsobem.
video